Koliko dobro poznajete Gimnaziju “Visoko” ?

Provjerite svoje znanje o Gimnaziji:

Koliko dobro poznajete Gimnaziju “Visoko”?

Odgovorite na sljedećih 6 pitanja i provjerite svoje poznavanje škole

Gimnazija je počela sa radom…

1966.

1964.

1968.

1972.

Trenutni direktor škole je…

Purišević Samir

Hindija Mirzet

Kilalić Selma

Silajdžić Džemail

Učenici 3. razreda se na početku školske godine opredjeljuju za jedan od koliko smjerova?

6

4

3

5

Koliko učenika pohađa Gimnaziju?

464

472

503

439

Prosječna ocjena učenika Gimnazije u školskoj 2014/2016. godini je…

4,20

3,89

4,15

3,74

Kakav tip škole je Gimnazija?

Umjetnička škola

Opća škola

Mješovita srednja škola

Stručna škola

Slabo poznajete Gimnaziju…

Vaše poznavanje ove škole nije na zavidnom nivou.
Ako želite upoznati Gimnaziju “Visoko”, posjetite našu stranicu: http://gimvis.com/

Možda možete i bolje?

Vaše poznavanje Gimnazije nije odlično. Poznajete osnove, al zašto ostati na tome?
Posjetite stranicu škole: http://gimvis.com/

Odlično poznajete Gimnaziju!!!

Vaše poznavanje Gimnazije je na zavidnom nivou. Ostanite u koraku sa dešavanjima u školu na našoj stranici: http://gimvis.com/