Memory Walk

U okviru projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” čije projektne aktivnosti na području Bosne i Hercegovine implementira Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH u saradnji sa Fondacijom Humanost u akciji BiH i Kućom Anne Frank započela je implementacija Memory Walk radionica za učenike srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Memory Walk predstavlja obrazovnu metodologiju koja podržava i ohrabruje kritičko razmišljanje o praksama komemoracije kroz edukativne filmove koji su snimljeni u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, a koji pomažu mladima da razgovaraju o kulturi sjećanja. Tokom implementacije projekta, realizovat će se više od 60 radionica u Bosni i Hercegovini. U ponedjeljak, 18.4.2016. godine, održana je radionica u našoj školi.

13035535_1151496421548333_205018773_o 13036447_1151496451548330_1143709984_o 13054630_1151496884881620_1197924742_o 13054385_1151496888214953_392067216_o 13036360_1151496898214952_1038294175_o