22. maj – Dan biološke raznolikosti

423368BA093FC1986B7D2044D3F56688Ujedinjeni narodi proglasili su 22. maj Međunarodnim danom biološke raznolikosti (International day for biological diversity) s ciljem da se poveća razumijevanje i svijest o biološkoj raznolikosti. Na taj dan priije 23 godine, 22. maja 1993. god., održana je Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou na kojoj je usvojena Konvencija o biološkoj raznolikosti. Konvencija je stupila na snagu 29. decembra 1993. godine. Kao globalno prihvaćen dokument jedan je od najvažnijih međunarodnih sporazuma i pravnih mehanizama za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti koji obvezuje čovječanstvo.

Prema zakonu o zaštiti prirode „Bioraznolikost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a to uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica, te raznolikost ekosustava“. Važnost biološke raznolikosti očituje se u međuzavisnosti svih živih organizama i njihovog uravnoteženog djelovanja kao ključa zdravlja planeta Zemlje.

Nažalost brojni indikatori ukazuju na povećanje pritisaka koji utječu na život na Zemlji. Stanje biološke raznolikosti dramatično se pogoršalo u zadnjih 50 godina, više nego kroz cijelu povijest čovječanstva. Zbog ljudskih aktivnosti trenutna brzina izumiranja vrsta 1000 puta je veća od prirodne.

Trend gubitka biološke raznolikosti globalno je povezan s uzrocima poput:

  • prekomjernog uništavanja prirodnih dobara
  • unosa stranih (alohtonih) vrsta u ekološke sustave
  • izgradnja infrastrukture koja dovodi do gubitka i fragmentacije staništa (prometnice, energetski objekti, vodno gospodarski zahvati i građevine)
  • poljoprivredne djelatnosti (melioracije, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zapuštanje, travnjačkih površina)
  • onečišćenje okoliša (tla, vode i zraka)
  • urbanizacija prostora
  • globalne klimatske promjene.

 

Biološka raznolikost je neophodna za održivi razvoj i ljudske dobrobiti, a očuvanje biološke raznolikosti je jedan od uvjeta za uspostavu održivog razvoja.

Pripremila: Berina Smailagić