Takmičenje “Lajk za naučnu ekipu”

Takmičenje “Lajk za naučnu ekipu” se organizuje kao jedna od aktivnosti u okviru projekta «GED – Zeleni ekonomski razvoj» koji provodi UNDP u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu sa partnerima projekta.

U takmičenju mogu učestvovati ekipe od pet maloljetnih osoba, državljana BiH koji u gore pomenutom periodu izvrše prijavu prema uputama u dijelu ”Način učestvovanja”. Sve prijavljene osobe moraju imati odobrenje roditelja/staratelja. Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primjeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Sve detalje o takmičenju, i kako se prijaviti možete naći na ovom linku.

14469712_535432036650381_5338379665264880276_n