Prvi dan zime

Zima je najhladnije godišnje doba koje započinje 21. decembra, a završava 21. marta u kojemu dani traju kraće od noći, a priroda je u skladu s niskim temperaturama uspavana.

Zemlja se okreće oko Sunca jednom u godini dana, kako je ta putanja eliptična – udaljenost Zemlje i Sunca se pri tome mijenja, i količina topline koju Zemlja prima od Sunca se tokom godine mijenja. Zemlja se također vrti oko svoje osi, koja je nagnuta za 23°27′ (23 stupnja i 27 minuta) u odnosu na ravninu kruženja. Zima nastupa kad je određena polutka (sjeverna ili južna) najmanje izložena Sunčevim zrakama, neovisno o odaljenosti od Sunca. Zima na sjevernoj polutki događa se kad je Zemlja najbliže Suncu, a tada je na južnoj polutki vruće ljeto.

Fizikalno, Sunčeve zrake u zimi padaju pod većim kutom, čime se konstantna energija koju dotična polutka dobija od Sunca dijeli na veću površinu, što zajedno s većim putem kroz atmosferu koji ta toplina treba proći daje rezultat – manje primljene topline po jedinici površine, i nižu temperaturu, tj. zimu.

749f187d6a5140f77516e86c3b2733cf