Javni poziv za dostavu plakata

JAVNI POZIV ZA UČENIKE SVIH RAZREDA

 

Rok dostave radova:

10.04.2017. g.

Aktiv prirodnih nauka Gimnazije Visoko poziva učenike svih razreda da kreiraju plakat/poster sa nazivom Močvarna/Vodena staništa u općini Visoko u funkciji zaštite okoliša i uzmu učešće u Konkursu koji za cilj ima organizaciju i realizaciju izleta Visoko-Haljinići-Močvara Bistrik-Kraljeva Sutjeska-Bobovac u periodu proljetnog raspusta u posljednjoj sedmici mjeseca aprila 2017. godine.

Prijave

Plakati se prijavljuju e-mailom na adresu sabanovic.elvedin@gmail.com

  1. Plakat treba biti dizajniran na formatu A0 70x100cm Vertical Poster Template
  2. Za žiriranje treba poslati na e-mail digitalni fajl jpg ili pdf 2500×3500 pixela ili veličine A4. Uz to treba priložiti i jpg fajl za objavljivanje na internetu 315×450 pixela.
  3. Radovi se šalju pod šifrom. Šifra je naziv razreda i odjeljenje. Ime fajla je ime učenika i šifra rada napisano sve sastavljeno (npr. EnaDilber4c).
  4. Na plakat treba staviti logo Gimnazije Visoko i logo Ramsarske konvencije koji se nalazi na stranici www.ramsar.org
  5. Fotografije korištene na plakatu trebaju biti originalne dimenzija 3456×5184 u JPEG formatu. Plakat mora sadržavati minimum 4 fotografije, a najviše 8.
  6. Plakat u tekstualnom dijelu mora sadržavati poglavlja ovim redoslijedom:

Uvod

Glavni dio

Zaključak

Literatura

  1. Uslov za prijavu i slanje rada je učešće grupe od najmanje 10 učenika iz jednog odjeljenja koji moraju biti navedeni pojedinačno.
  2. Jedan razred/odjeljenje može poslati samo jedan rad.

Ukoliko se na Konkurs jave minimalno 3 razreda nakon proglašenja pobjednika pristupit će se realizaciji posjete navedenim lokalitetima uz cjelodnevni boravak.

mr.sc. Elvedin Šabanović

     (biološka sekcija)

Mirzet Hindija, prof.

     (geografska sekcija)