Rezultati školskog takmičenja iz njemačkog jezika

Školsko takmičenje iz njemačkog jezika održano je 2.3.2017. godine (usmeni dio) i 8.3.2017.godine (pismeni dio). Naši učenici su postigli slijedeće rezultate:

NIVO A2

 1. Ališanović Edvin
 2. Lenđer Hana
 3. Porća Edna

NIVO B2

 1. Mušinbegović Aida
 2. Redžić Ajla
 3. Hindija Arnela
 4. Kadrć Aldin
 5. Alibegović Nedžad
 6. Sijerčić Tarik
 7. Alijagić Nedžma
 8. Hindija Edin

Čestitamo svim našim učenicima!