Međunarodni matematički izazov KLOKAN-MATEMATIČAR

Klokan Matematičar bez granica ( Kangourou sans Frontieres) je međunarodna nezavisna inicijativa čiji zadatak je da organizuje jednom godišnje Kangourou izazov sa osnovnim ciljem da promoviše matematiku među mladim ljudima u cijelom svijetu, ali isto tako i među roditeljima, nastavnicima i prijateljima učenika. Izazov u Bosni i Hercegovini će se održati 6 aprila/travnja 2017 godine u Vašim školama uz Vašu, nadamo se svesrdnu, pomoć. Također, učenici će moći raditi isti izazov kako u svojim školama tako i kod svojih kuća od 7 do 17 aprila/travnja rješavajući zadatke na računaru.

Učenici mogu uzeti učešće na Klokan Matematičaru izazovu 2017 u BiH na jedan od dva načina : četvrtak, 06. 04. 2017 godine u 12:30 sati u zvaničnoj konkurenciji, radeći u isto vrijeme sa svim ostalim učenicima zadatke pod nadzorom svojih nastavnika i profesora u prostorijama škole na zvaničnim obrascima za izazov i sa zadacima koji su odštampani na papiru. od 06. do 17. 04. 2017. U nezvaničnoj konkurenciji, radeći zadatke pod nadzorom svojih nastavnika u prostorijama škole na školskim računarima i koristeći informacioni sistem pripremljen specijalno za Klokan Matematičar izazov.

Kao što to i sama pravila takmičenja predviđaju učenici sami finansiraju učešće u zvaničnoj konkurenciji sa svotom od 3 KM po učeniku (učešće u nezvaničnoj konkurenciji je besplatno). Od ovih sredstava jedna polovina, ili 50 %, odlazi na poklone i nagrade učenicima (svaki učenik prilikom dolaska na takmičenje dobiva mali poklon a 10% najbolje plasiranih učenika i skromnu nagradu). Druga polovina, ili 50%, odlazi na materijalne troškove (članarinu u međunarodnoj organizaciji, prijevod i pripremu zadataka, štamparske i poštanske troškove, ispravak zadataka kao i simboličnu naknadu za nastavnike i profesore u školama).

Za troškove organizacije izazova svaka škola ostavlja od prikupljene 3 KM po učeniku određeni iznos prema datoj shemi:

  • za prijavljenih više od 300 učenika u školi, raspolaže sa 0.50 KM po učeniku
  • za prijavljenih od 100 do 299 učenika u školi, koordinator raspolaže sa 0.40 KM po učeniku
  •  za prijavljenih do 99 učenika u školi, koordinator raspolaže sa 0.30 KM po učeniku

Učešće učenika u nezvaničnoj konkurenciji je besplatno, ali tako postignuti rezultati se neće rangovat,i niti porediti sa ostalim učesnicima. Ne postoje obezbjeđene nagrade za učenike-učesnike u nezvaničnoj konkurenciji, to jest ne postoje nagrade za učesnike koji pristupaju izazovu preko računara. Svi oni koji žele već sada mogu probati takmičenja na računaru koristeći uputstvo dato na stranici www.klokan-matematicar.ba kao i u prilogu ovom dokumentu.

Prema međunarodnim dogovorima svaki se učenik ima pravo natjecati bez obzira na njegov uspjeh u redovnoj nastavi.

Klokan matematičar se organizuje u 6 sljedećih kategorija :

1) PreEcolier – 3 razred devetogodišnjih OŠ i 2 razred osmogodišnjih osnovnih škola

2) Ecolier – 4 i 5 razred devetogodišnjih OŠ i 3 i 4 razred osmogodišnjih osnovnih škola

3) Benjamin- 6 i 7 razred devetogodišnjih OŠ i 5 i 6 razred osmogodišnjih osnovnih škola

4) Cadet (C)– 8 i 9 razred devetogodišnjih OŠ i 7 i 8 razred osmogodišnjih osnovnih škola

5) Junior (J)- 1 i 2. razred srednjih škola

6) Student (S)- 3 i 4 razred srednjih škola Organizacija izazova

Aktiv matematičara škole treba da odredi jednog koordinatora u svakoj školi koji brine i organizuje izazov za cijelu školu uz pomoć kolega, a naročito profesora i nastavnika matematike.

Koordinator će također u što kraćem roku prijaviti svoju školu i zatražiti pripadajući registracijski dvocifreni/dvoznamenkasti broj. Koordinator prijavljuje školu na email klokan.matematicar.ba@gmail.com .

Koordinator pravi spisak učenika-učesnika iz svoje škole koristeći Excel dokument koji je poslat sa ovim uputstvom ili ga može preuzeti na www.klokan-matematicar.ba, ili zatražiti na email klokan.matematicar.ba@gmail.com. Koordinator takođe prikuplja kotizaciju od svih učenika koji pristupaju izazovu u zvaničnoj konkurenciji. Krajnji rok za prijavu takmičara je 01.04.2017 godine u 15 sati.

Sve škole će materijale za takmičenje dobiti blagovremeno, a najkasnije dva dana prije prije samog takmičenja kako bi imali dovoljno vremena da provjere da li su sve primili u redu i da prema uputama mogu pripremiti samo takmičenje. Izazov Klokan Matematičar 2017 u BiH će se održati u četvrtak 6. aprila/travnja 2017. godine u 12 sati i 30 minuta u svim školama.  Izazov se odvija u školi koju učenici pohađaju. Tijekom izazova mogu dežurati nastavnici bilo kojeg usmjerenja jer su sve informacije o zadacima date na papiru. Prije samog početka izazova dežurni nastavnici trebaju učenicima pročitati pravila vezana za dozvoljeno vrijeme rješavanja zadataka.  Koordinator vraća listiće s odgovorima u roku 7 dana nakon izazova. Uz listiće koordinator šalje i isprintane elektronske liste s imenima učenika (za svaku kategoriju odvojeno) koje je prethodno potpisao rukom. Poredak listića mora biti usklađen s popisom imena na odgovarajućoj listi. Popis učenika treba poslati e-mailom u roku 8 dana nakon izazova. Rješenja zadataka će biti dostupna od 20. aprila/travnja 2017. godine na http://www.klokanmatematičar.ba. Rezultati natjecanja najbolje plasiranih učenika bit će objavljeni 3. maja/svibnja 2017. godine na www.klokan-matematicar.ba, a ostali učenici mogu svoj plasman saznati kod koordinatora škole nakon preuzimanja nagrada.

Od 18. maja/svibnja škole će poštom primati nagrade, koje se učenicima mogu uručiti na priredbama povodom Dana škole i sl.