RANG lista prije intervjua august 2017

RANG listu prijavljenih kandidata po raspisanom konkursu

od 01.08.2017. godine u listu Naša riječ možete pogledati ispod.

Molimo sve kandidate da pogledaju svoje bodove i ukoliko imaju bilo kakve sugestije

da nas kontaktiuraju putem e-maila: info@gimvis.com

sa navedenim obrazloženjem kako bi komsijija izvršila korekcije.

 

TERMINI INTERVJUA

15.08.2017. godine od 10 – 15 sati za radna mjesta od 1. do 9.

16.08.2017. godine od 10 do 15 sati za radna mjesta od 10. do 18.

17.08.2017. godine od 10 do 15 sati za radna mjesta od 19. do 22. kao i za radno mjesto broj 1. za oglas – higijeničar