Kad se vrata biblioteka odškrinu…

Zavirili smo u školsku biblioteku…

Biblioteke posebno mirišu… na papir i tišinu…

Da li smo sretni i zadovoljni sobom? Jednostavno pitanje na koje se ne može dati jednostavan i potpun odgovor. Nerijetko čitamo o uzburkanim životima pojedinaca, ali i o izgradnji i poboljšanju njihove ličnosti. Da li zaista treba da ostane samo na pročitanom ili da naučeno primijenimo sami na sebi? Čitanjem gradimo sebe. Školske lektire, ma koliko se često činile nama nepotrebnim, ukoliko im pristupimo na pravi način, zaista će nam koristiti. Svako od nas ima žanr u kojem se pronalazi i dimenziju u koju čitanjem bježi od stvarnosti, zar ne? Bili to kriminalistički romani Agate Kristi ili poznate fantazije J.K. Rovling. Ljubav je skoro neizbježna tema koja se vuče kroz svako djelo jer ona sve i pokreće. Stvorimo sebi ljubav prema knjigama, oslobodimo puteve mašti i dajmo slobodu sebi da ponekad pobjegnemo u svijet koji nam autori nude.
Većina na čitanje gleda kao na obavezu, a ne bismo trebali. Čitanju pristupimo kao odmoru.
Zavirili smo u našu školsku biblioteku…miris papira i tišine…
Pored obaveznih školskih lektira u našoj biblioteci se mogu naći i razni bestseleri. Naša bibliotekarka prof. Nezira Lopo nam je rekla da fond biblioteke redovno obogaćujemo kupovinom novih knjiga, razmišljajući o potrebama za lektiru, ali imajući i na umu čitateljski izbor učenika. Školska biblioteka broji 5.273 naslova, a broj se svake godine povećava. Godišnje našu biblioteku obogatimo kupovinom oko 100 knjiga, a nađe se i onih koje dobijemo kao poklon.
Na samom ulazu u biblioteku nalazi se slobodna literatura, ona koja nije obavezna u nastavnom planu i programu. Uvjerili smo se da ima interesantnih naslova. Iz razgovora sa našom bibliotekarkom dobili smo preporuke za neke knjige koje bismo svakako trebali pročitati. Kao najzanimljiviju izdvojili bismo ”Marsovca” autora Andy Weira. Također, u preporukama svakako stoji i ime autora Harpera Leea čiji klasici odgovaraju društvenoj situaciji današnjice.
Bilo bi lijepo da imamo i neku malu čitaonicu u školi… u kojoj miriše na papir i tišinu…

Aida Selimović 3.a