Poštovati različitost je vrlina

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.”
(Opća deklaracija o pravima čovjeka)

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na godišnjicu kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine. Tada je prvi put u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost (…) bez ikakvih razlika”.
Jednakost je nešto što treba da se postavi kao osnov ljudskog društva. Naravno, u ljudskoj prirodi je potreba za dominacijom, ali zašto nekome uskratiti rođenjem data prava? Nikola ima ista prava baš poput Melike. Melika je ravnopravna s Nikolom. Bez obzira na vjeru, spol, naciju, zar nije svrha u nekome spoznati ČOVJEČNOST?
Ljudskost pokažimo drugima, uvažavajući ih i poštujući pa tek onda možemo očekivati isto. Uzročno-posljedična veza koja se očituje u ljudskom životu nije zanemariva, stoga – budimo bolji ljudi da bismo i sami mogli očekivati bolje.
Sretan nam Dan ljudskih prava. Volimo se i poštujmo!

Aida Selimović 3.a