Posjeta “Zimskog salona knjiga” i “Muzeja ratnih dejstava”

U sklopu posjete “Zimskom salonu knjiga” učenici Gimnazije “Visoko” su sa profesoricama Almom Skopljak i Nezirom Lopo posjetili i “Muzej ratnog djetinjstva”.

“Muzej ratnog djetinjstva” otvoren je u Sarajevu u januaru 2017. godine. U njemu je predstavljena kolekcija ličnih predmeta, priča, audio i video svjedočenja, fotografija, pisama, crteža i drugih dokumenata koji dočaravaju jedinstveno iskustvo odrastanja u ratu.

Na sajmu su imali mogućnost da vide i kupe neke od najnovijih naslova.
Vratili su se puni utisaka i sa mnoštvom knjiga