Online kursevi engleskog jezika

Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINKgroup obezbijedili  besplatne online kurseve engleskog jezika.
ITAcademy​ kao dio kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku đacima koji žele da usavrše i unaprijede svoje znanje engleskog jezika i da postanu što uspješniji u daljem obrazovanju i kasnije u poslu.

Gimnazija “Visoko”, prema preporuci profesora Engleskog jezika koji su činili komisiju, je odabrala pet učenika za pohađanje online kursa, a to su:

1. Edna Porča

ednaporca2001@hotmail.com

2. Sara Mujanović

saramujanovic@hotmail.com

3. Ajla Bajrić

ajlaabajric@hotmail.com

4. Merima Halilbegović

halilbegovic.merima@gmail.com

5. Emina Handžić

emi.handzic@gmail.com

Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, dobit ćete poklon kod sa kojim ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na ​strani prijave, dobit ćete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja engleskog jezikakako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere.