Utopljavanje zgrade gimnazije

Direktor Gimnazije “Visoko” Samir Purišević je jedan od potpisnika sporazuma u projektu utopljavanja kojim je obuhvaćena i naša škola. Naime, u zgradi Ministarstva obrazovanja u Zenici je potpisan Sporazum o razumijevanju između predstavnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK Mensura Sinanovića sa saradnicima i pet direktora osnovnih i srednjih škola našeg kantona koje su obuhvaćene projektom Svjetske banke “Energijska efikasnost u BiH”.
Vrijednost projekta utopljavanja ovih 5 škola je oko 1,3 miliona KM za koje je Vlada ZDK preuzela kreditno zaduženje kod Federacije BiH, a radi se o već pomenutom kreditu Svjetske banke.
Prema procjenama iz detaljnih energetskih studija, investicije će doprinijeti ostvarenju godišnjih ušteda na pomenutih 5 objekata od oko 35%. Istaknuto je, također, da ove škole nisu slučajno odabrane, imajući u vidu opravdanost i racionslnost utrošenih prethodnih donacija.
Od navedenog iznosa za utopljavanje zgrade Gimnaziji “Visoko” je planirano oko 157.500 KM.
Radovi će se odvijati u 3 faze:
-izolacija vanjskih zidova
-sanacija stropa i ravnog krova
-zamjena sistema grijanja
Ovim bi došlo do smanjenja tekućih energetskih troškova kao i do unapređenja nivoa komfora u zatvorenim prostorima. Planirani početak radova je kraj školske godine.
Ovom prilikom se zahvaljujemo Vladi ZDK, Ministarstvu obrazovanja, ministru Sinanoviću, predst. Federalnog ministarstva za prostorno uređenje, Vijeću roditelja i Upravi škole. Izražavamo zadovoljstvo što će naša škola dobiti novo ruho i ljepši izgled.