Klokan-matematičar

Klokan-matematičar ponovo u našoj školi

Matematika… Većina učenika će već sada zakolutati očima jer mnogima stvara “probleme”. Od naših prvih riječi i učenja da brojimo do 10 počinje suočavanje sa matematikom i svim silnim, nama nepoznatim, matematičkim izrazima. Obično svi nastojimo da se dokažemo na nekom drugom polju i matematiku ostavljamo da bude najtajanstvenija nepoznanica u našem školovanju. A ne mora biti tako pokazuje.
Baš kao i prethodne, tako i ove godine u našoj školi organizovano je takmičenje pod nazivom “Klokan-matematičar”.
“Klokan-matematičar bez granica” je međunarodna nezavisna inicijativa čiji zadatak je da organizuje jednom godišnje Kangourou izazov sa osnovnim ciljem da promoviše matematiku među mladim ljudima u cijelom svijetu. Matematici obično pristupamo s nekim predrasudamo i idejom da unaprijed nećemo apsolutno ništa znati, ali ovakva vrsta takmičenja je za sve. Prema međunarodnim dogovorima, svaki se učenik ima pravo natjecati bez obzira na njegov uspjeh u redovnoj nastavi.
Klokan-matematičar se organizuje u sedam različitih grupa, od toga dvije grupe se odnose na srednje škole: Junior – 1. i 2. razred srednjih škola i Student – 3. i 4. razred srednjih škola.
Kao i prethodnih godina, a prema odredbama ove međunarodne organizacije, običaj je da učenici finansiraju učešće, odnosno svako ko želi da se takmiči uplati 3 KM. Od uplaćenih sredstava jedan dio ide za nagrade najboljim učenicima, dok drugi dio pokriva troškove samog takmičenja.

Takmičenje će se održati u 15.3.2018. godine u prostorijama naše škole u 12:30 kada će učesnici iz svih drugih škola početi sa radom. Pozivamo sve gimnazijalce da se prijave i okušaju u ovom zanimljivom takmičenju, da steknete novo iskustvo i pobijedite predrasude.

Za prijave i sve dodatne informacije obratite se koordinatorici takmičenja u našoj školi, prof. Matematike Rasemi Sirćo.

Selimović Aida 3.a