Elektromagnetni voz!

Sekcija fizičara napravila elektromagnetni voz

Predvođeni profesorom Džemalom Dedićem, učenici 4. razreda Gimnazije “Visoko” su na Sekciji fizike napravili jednostavan elektromagnetni voz koji radi na principu elektromagnetnog pogona.

Pravili su ga pola godine, a njegova namjena je da služi za demonstraciju elektromagnetnog pogona.

Materijal potreban za izradu ovog voza je: neizolovana bakarna žica, jedna AA baterija te 6 komada neodimijumskih magneta.

Moderni “Maglev” vozovi rade na istom principu.

Ajdin Nedim