GRADIMO MOSTOVE

Postavljanjem mini izložbe o Ivi Andriću u Gimnaziji “Visoko” su započele aktivnosti realizacije jednog divnog projekta i Sedmice knjige.

Projekt “Upoznaj svoju domovinu da bi je volio” je inovacija profesorica Aktiva Bosanskog jezika Gimnazije “Visoko” – Halide Zilić, Razije Šahinović, Alme Skopljak i Alme Smailbegović te bibiliotekarke i prof. Arapskog jezika Nezire Lopo.

12. aprila 2018. godine u prostorijama naše škole će se održati okrugli sto na temu “Mostovi” u sklopu projekta “Upoznaj svoju domovinu da bi je volio”.

Na okruglom stolu govorit ćemo o djelima Ive Andrića – romanu “Na Drini ćuprija” i pripovijeci “Most na Žepi”, ali i o djelima drugih pisaca kojima je Višegrad bio fokus inspiracije.
“Vojnik koji popravlja gramofon” je roman Saše Stanišića, mladog autora iz Višegrada koji je na jedan zanimljiv način dao osvrt na svoj grad.

Također, govorit ćemo i o samom Ivi Andriću, jedinom nobelovcu sa naših prostora.

U sklopu projekta planirana je i posjeta Višegradu. 13. aprila 2018. godine odabrani učenici ovim projektom će imati priliku upoznati se sa gimnazijalcima iz Višegrada. U okviru ove posjete učenici će obići znamenitosti Višegrada, među kojima je i osnovna škola Ive Andrića.

Geografski i historijski segment ove inovacije podržat će prof. Mirzet Hindija sa učenicima društvenog izbornog područja.
Profesori su udružili svoje snage kako bi ovim putovanjem nagradili učenike koji su se istakli u vannastavnim aktivnostima, kroz rad u školskim sekcijama i za njihovo zalaganje u samom školovanju.

(Fotografije: Emina Puščul i Enida Dedić)

Ajša Hindija 4.a