Tarik Halilović: predsjednik Mreže vijeća učenika ZDK

Tarik Halilović je mlad, aktivan i perspektivan učenik trećeg razreda prirodnog izbornog područja Gimnazije „Visoko“. U nastavku možete pročitati intervju sa Tarikom i upoznati se sa radom Vijeća učenika.

– Šta je zapravo Vijeće učenika?
Vijeće učenika (VU) je skup predstavnika svih razreda koji su predvođeni predsjednikom Vijeća. Svako vijeće pripada Mreži VU kantona ili regije koji se dalje dijele na entitetske i državne nivoe. Za mene predstavlja način i mogućnost glasa za svakog učenika i srednjoškolca. Biti član i osjetiti mogućnosti koje VU pruža je iskustvo koje preporučujem svakom srednjoškolcu.

-Kada si postao član Vijeća učenika? Koja su tvoja dosadašnja iskustva?
Ja sam postao član vijeća u 2. razredu kao predstavnik svog razreda. Nisam vijeće smatrao važnom niti ozbiljnom organizacijom dok nisam ušao u samu srž i ideju koju nose hiljade mladih u BiH. Na početku trećeg razreda slučajem okolnosti prihvatio sam ulogu predsjednika Vijeća učenika nakon čega, ustvari, ova priča za mene i počinje. Počeo sam entuzijastično nakon čega sam dobio poziv na kantonalni trening gdje sam izabran za potpredsjednika MreVUKZDK. Mreža vijeća učenika u BiH je itekako korisna i aktivna organizacija koja djeluje na svakom dijelu Bosne i Hercegovine bez tendencija ka separaciji ili bilo kakvom obliku “balkanskog šovinizma”.

-Smatraš li da je Vijeće učenika dobra organizacija za svakog učenika?
Može se reći da su srednjoškolci u BiH itekako sretni što se osobe poput ovih iz Mreže bore za njihova prava, ali i zahtijevaju obaveze. Organizacija ovakvog tipa je jedina ovakva u zemljama okruženja i izuzetno je pozitivna priča to što se Mreža VU zalaže za nešto slično u Srbiji ,organizaciju koja neće biti pod političkim utjecajem kako je slučaj u ostalim balkanskim državama.

– Zašto si se odlučio na ove obaveze?
Odlučio sam se za ovu vrstu obaveza konkretno zato što organizacija poput Mreže VUBiH daje mogućnost srednjoškolcu da se izgradi kao ličnost, nauči pisati projekte i mnoge druge korisne stvari.

– Da li misliš da i drugi učenici trebaju biti aktivni u ovakvim stvarima?
Pa da, smatram da svaki učenik koji drži do sebe treba da se gradi i da učestvuje u društvenim tokovima koji se tiču samih njih. Bitno je rušiti granice i linije koje su postavljene 90-ih godina prošlog stoljeća, a MreSVUBiH upravo radi na tome.

-Da li je Vijeće naše škole aktivno?
Pa sa sigurnošću mogu reći, naravno čast drugima, ali smatram da je naše Vijeće jedno od najproduktivnijih kako u općini, kantonu tako i u državi. Tome u prilog imamo i statističke podatke, mada nema ovdje nikakve negativne konkurencije. Mi smo jednaki član MreSVUBiH kao i ostala vijeća i svi radimo na tome da srednjoškolci dobiju i ostvare sva svoja prava. Sretan sam zbog toga jer vidim koliko svi žele da rade i sam ja bez svog vijeća ne bih mogao ništa.

– Koji projekti su planirani za ovu godinu?
Za ovu godinu donesen je plan aktivnosti i veoma aktivno se radi na novim projektima. Neki od projekata ove školske godine su razmjena učenika između visočkih škola, rad na mnogim humanitarnim akcijama, osnivanje budžeta vijeća, raznorazne edukacije i ankete i tako dalje. Međutim, kao dragulj kojim se zasigurno cijela Mreža ponosi je projekat EU sela.

-Kakav je projekat EU selo?
Projekt ima za cilj povećanje mobilnosti mladih, stvaranje mjesta koje će biti univerzalno okupljalište za mlade u BiH i iz cijele Evrope. Nadalje, širenjem pozitivne energije i evropskih vrijednosti “EU selo” će smanjiti segregaciju mladih te povećati međupoštovanje i razvijati interkulturalnost. O svim zvaničnim i detaljnim informacijama o “EU selu” će šira javnost saznati u toku mjeseca aprila i maja, kada je planirana kampanja MreSVUBiH, čime će se Bosna i Hercegovina upoznati sa svojom svjetlijom budućnošću.

-Nedavno je održan seminar za predstavnike VU, šta ste radili na seminaru i koji su tvoji utisci?
Na seminaru je napravljena evaluacija svih dosadašnjih projekata u ovoj školskoj godini. Date su smjernice i odrednice za naredni period. Također, izabrano je novo rukovodstvo gdje obavljam funkciju prvog potpredsjednika MreVUKZDK.
Trening je još jedno predivno iskustvo i kao i svi ostali nadam se što skorijem okupljanju.

-Za kraj, koja je tvoja poruka svim mladim ljudima?
Radite ono što volite i što vas ispunjava, bez toga možemo samo postati nijemi robovi današnjeg društva koje će neminovno progutati i nas i naše ambicije.

Lamija Hašimović 2.c