GIMNAZIJA DOBILA VRIJEDNA SREDSTVA

U prostorijama Gimnazije “Visoko” potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji mokrih čvorova u vrijednosti od 20.550 KM.

Sredstva je obezbijedilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kultruru i sport ZDK. Nakon provedenih procedura posao je dodijeljen firmi “Adovoda”d.o.o. Visoko.

Radi se o prijeko potrebnim radovima jer stanje u vezi sa ovom problematikom je u posljednje vrijeme postalo zabrinjavajuće: česte intervencije, ispucale instalacije, slaba izolacija… Sigurno je da će uslovi boravka u školi biti na višem nivou i doprinijeti boljoj zdravstvenoj i higijenskoj sigurnosti svih. Potpisivanju ugovora o izvođenju radova su prisustvovali i visočki predstvnici na višim nivoima vlasti kojim se zahvaljujemo na podršci u ovom projektu, ali i kolektivu na zalaganju za bolje uslove boravka i rada učenika naše škole.
Nadamo se da će saradnja sa Ministarstvom i dalje biti nastavljena u cilju boljih uslova rada i obrazovanja naših uposlenika i učenika.