KONFERENCIJA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE – ZDRAVA ALTERNATIVA

Svi smo već upoznati sa činjenicom da obnovljivi izvori energije predstavljaju budućnost čovječanstva, a samim tim su najzdraviji izvori energije i za nas, ali i za planetu Zemlju.

Naši gimnazijalci matematičko-informatičkog smjera su u srijedu 17.10.2018. godine u Kulturnom centru “Altindag” sa profesorom Fizike Džemalom Dedićem imali priliku prisustvovati info investitorskoj konferenciji pod nazivom „Moduli sistema daljinskog grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije“ na kojoj je predstavljen novi projekat Općine Visoko i kompanije CoolHeating.eu. O projektu su govorili: Marin Pertović, profesor sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Izet Smajević, Anes Kazagić iz Elektroprivrede BiH, Nijaz Delalić sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, dipl. ing. maš. Samra Prašović te predstavnici Općine Emir Fejzović i načelnica Općine Visoko Amra Babić. O temi su svi govorili iz različitih uglova. Na kraju prezentacija održan je panel na kojem je publika mogla postavljati pitanja, komentarisati pa čak i dati kritiku.

Sve prezentacije su bile veoma interesantne i informativne i dok smo neke poznate informacije sa časova fizike ponovili, mnogo smo novog i naučili. Nakon završene konferencije održan je zajednički ručak u kupoli Kulturnog centra “Altindag”.

Drago nam što smo imali priliku prisustvovati ovakvoj konferenciji i što možemo svjedočiti napretku našeg grada od kojeg imamo koristi ne samo kao učenici već i kao građani Visokog.

Selimović Edna 4.e