SVJETSKI DAN DJETETA – OBOJIMO SVIJET U PLAVO

“Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednog djeteta.” (Fjodor Dostojevski)

Svi smo nekada bili djeca, a pravi sretnici su oni koji ostaju djeca i kada odrastu. Biti dijete, to je najljepša priča života koja, i kada bi se završila u 70. godini našeg života, bila bi suviše kratka i nedovršena.

Svake godine 20. 11. obilježava se Međunarodni dan djeteta – svakog djeteta koje se rodilo na bilo kojoj strani svijeta. Dan u čast djeteta iz Japana, ili možda onog iz Alžira, ili tvog mlađeg brata.
Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Da li ih danas u dovoljnoj mjeri provodimo i poštujemo?

Ovaj dan nas podsjeća na te neiskvarene male prijatelje čija dobrota i iskrenost ostaju zauvijek neprevaziđeni. Jedini i pravi cilj ovog dana jeste da se skrene pažnja na bolje razumijevanje, prihvatanje, ali i dobrobit djece cijelog svijeta. Dječija prava se ne bi smjela kršiti zarad političkih i ekonomskih problema te nehumanih pravila ovog okrutnog svijeta.

Pozitivan primjer su dali učenici 4. a razreda Gimnazije “Visoko” koji su ovaj dan obilježili oblačenjem plave odjeće u znak podrške tim malim bićima koja zaslužuju veću brigu i pažnju, ali i ravnopravnost u ovom okrutnom svijetu.

Za kraj nemojte zaboraviti bitnu poruku: ”Najveći čovjek uvijek ostaje dijete!” (Goethe)

Mešanović Amila 4. a