RADIONICA „STOP BULLYINGU”

Vršnjačko nasilje je sve zastupljenije u našoj svakodnevnici, čak 35% dječaka i 31% djevojčica doživljava nasilje, a 71% profesora i nastavnika ne poduzima ništa protiv ovog problema. Međutim, to nije slučaj i u našoj školi, a jedan od dokaza jeste i radionca koja je održana 6. 12. 2018. godine.

Radionica pod nazivom „Stop bullyingu“ je održana u sali za višenamjenske svrhe u cilju osvještavanja učenika o svakodnevnom problemu vršnjačkog nasilja. Radionicu je realizovalo 5 članova Vijeća učenika, a to su: Tarik Halilović 4.c, Emina Fejzić i Selma Mušinbegović 4.f, Lamija Hašimović 3.e i Affan Limo 1.b.
Na radionici su učestvovali predstavnici svih razreda, a radionica je započela kroz „Ice breaker“ igre koje su napravile pozitivnu atmosferu za interaktivni rad.

Poruka sa ove radionice bila je: Pomozite prijateljima u slučaju nasilja jer jedno spašeno djetinstvo vrijedi jedan život.

Lamija Hašimović 3.e