OGLEDNI ČAS IZ FIZIKE: UPOZNAVANJE SA ARDUINO AUTIĆEM I NJEGOVIM KOMPONENTAMA

Fizika za većinu učenika važi kao “težak” predmet koji je nemoguće naučiti i shvatiti, ali profesor Džemal Dedić u radu sa svojim učenicima iznova pokazuje kako pridjevi vezani za njegov predmet nisu nužno tačni. Ovog puta to je pokazao putem oglednog časa na kojem su zajedno radili učenici 4. e i 4. d razreda.

Glavne teme koje su učenici prezentovali bile su: osnove mikroelektronike, logički sklopovi i Arduino autić. Ogledni čas je počeo uvodom u osnovne alate i materijale za robotičare, a dalje je nastavila učenica 4. d razreda Azra Ohran. Ona je predstavila neke tipove logičkih sklopova, preciznije korištenje metador pločice, otpornika, tranzistora, spojnih vodiča i LED dioda te je praktično pokazala kako funkcionišu ILI i NE sklopovi.

Na taj način učenici i profesori su mogli vidjeti funkciju nekih od osnovnih logičkih sklopova na kojima se temelji rad kompjutera.

Učenici 4. e su kratkim izlaganjima napravili uvod u elektronske komponente i njihove funkcije, nakon čega su Hana Fejzić iz 4. e i Harun Čehajić iz 4. d predstavili Arduino autić. Hana je objasnila proces i faze izgradnje uređaja, mikrokontrolorsku pločicu Arduino Uno na kojoj je temeljen cjelokupni sistem uređaja, njegove pinove i komponente te istosmjerne motore. Nakon toga, Harun je objasnio putem kojih komponenata se upravlja uređajem, kako su povezane, način kretanja uređaja i slično. Za kraj je bio praktičan prikaz uređaja – Arduino autića te su učenici i profesori sa oduševljenjem posmatrali kako se sam kreće po učionici.

“S obzirom na to da je mnogo mladih danas odlučilo postati dijelom IT sektora, ovaj čas i Ardiono autić kao rezultat praktičnog dijela časa su bili potpuni prikaz spajanja programa sa fizičkim svijetom”, komentarisala je Azra Ohran.

Još jednom smo se uvjerili da radom, zajedničkim trudom i zalaganja profesora i učenika možemo napraviti nešto doista interesanto, a u isto vrijeme naučiti mnogo.

Tekst: Edna Selimović 4. e
Fotografije: Novinarska sekcija