LAMIJA HAŠIMOVIĆ: MOJE PUTOVANJE U ŽENEVU

Početkom srednje škole počinje i moja aktivistička priča koja će se, nadam se, nastaviti i nakon srednje škole. Moji prvi koraci su bili u Asocijaciji srednjškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH), a potom sam učestvovala i u aktivnostima Mladih volontera, Damra omladine, Javne kuhinje, Mreže mlaldih, Vijeća
učenika, UŽ “Mozaik” i mnogih drugih.

Svaka nova organizacija, aktivnost, edukacija i seminar su za mene predstavljali novu priliku, iskustvo i poznanstvo koji su ostavili trag na mene i moj život, a jedna od takvih
edukacija je bila i „Learning to live together: An intercultural and interfaith programme on ethics education for children“ (LTLT) koja je održana u Visokom u periodu od 27. do 30. septembra 2018. godine.
Tada se prvi put upoznajem sa globalnom nevladinom organizacijom “Arigatou International” koja radi na
okupljanju ljudi iz svih slojeva života kako bi izgradili bolji svijet za djecu i oslanja se na univerzalna načela općeg dobra kako bi ponudili nove načine da se ljudi različitog vjerskog i kulturnog porijekla okupe kako bi rješavali dječja pitanja. Nastavak saradnje sa istoimenom organizacijom se odigralo
mojim učešćem u multireligijskoj studiji o kovenciji dječijih prava koja se sprovodila u više zemalja, a rezultati te studije su objavljeni u Ženevi povodom 30. godišnjice od osnivanja konvencije dječijih prava što je, zapravo, i glavni razlog mog putovanja u Ženevu.
Već i prije samog putovanja prisustvovala sam sastanku na kojem je bila koordinatorica GNRC-a (General
network of religions for children) za BiH Ismeta Begić i Ornella Barros, predstavnica “Arigatou
International” ureda u New Yorku gdje smo se dogovorile o detaljima putovanja, upoznale se sa rezultatima studije i razgovarale o mom izlaganju kao predstavnice djece Bosne i Hercegovine. S obzirom da sama organizacija radi na poboljšanju kvaliteta dječijeg života i povećanju poštivanja dječijih
prava, željeli su da se čuje i naš glas.
Pri dolasku u Ženevu dočekale su nas Ornella Barros i Vera Leal koju sam upoznala na LTLT edukaciji i s
njima smo imale priliku upoznati se sa ovim predivnim gradom. Svečana objava rezultata je održana 19. 11. 2019. godine u UN-ovoj zgradi gdje smo u jednoj prostoriji imali priliku vidjeti ljude
različitih kultura, nacionalnosti i religija, ali svi sa istom željom – ujediniti svoje sličnosti u činjenju dobra za
one na kojim ovaj svijet ostaje. I sama studija objedinjuje poglede 7 različitih religija na djecu i njihova prava. Na već spomenutoj promociji smo imali priliku vidjeti religijske lidere i čuti njihova mišljenja.
Nakon promocije studije sam imala izlaganje zajedno sa predstavnicima
Pakistana i Brazila. U svoju domovinu sam se vratila sa novim iskustvom, novim poznanicima i punog srca.

LAMIJINO OBRAĆANJE NA KONFERENCIJI

“Esselamu alejkum, mir neka je s vama. Ja sam Lamija Hašimović, muslimanka sam i dolazim iz Bosne i Hercegovine, preciznije iz Visokog. Aktivista sam u organizaciji Mreže mladih, kao i u Asocijaciji žena za interreligijski dijalog u porodici i okruženju “Mozaik” i Globalnoj religijskoj mreži za djecu.

Moja država je poznata po svojim prirodnim ljepotama, bosanskoj kafi, jedinstvenoj kulturi. Nažalost, poznata je je i po agresiji nad Bosnom i Hercegovinom i genocidu u Srebrenici gdje je više od 8000 Bosanaca ubijeno. Većina njih su muškarci i dječaci; dječaci čija dječija prava nisu poštovana. Nakon 25 godina nastavljamo se boriti da prevaziđemo posljedice rata što uključuje i potrebu da se poštuju prava sve djece.

Ove godine sam zajedno sa još 102 učesnika učestvovala u studiji tako što smo podijelili naš pogled na vjeru i dječija prava. U mojoj domovini smo rekli da se osjećamo sigruno u našim vjerskim zajednicama i kada se okupimo sa drugom djecom, ali često osjetimo da naša prava nisu poštovana kada se nađemo u drugom okruženju. Ova studija nam pomaže da znamo svoja prava, a to je prvi korak da bismo ih mogli realizovati. Ova studija nam daje stav religija na dječija prava i pomaže nam da se udružimo sa vjerskim liderima i širimo pozitivan stav religije među ljudima i osiguramo poštovanje. Štaviše, ohrabruje nas da se kroz sudske procese borimo za naša prava i da u našim školama organizujemo radionice kako bismo podigli svijest učenika. Pomaže nam da znamo da nismo sami i da imamo nekoga na koga se možemo osloniti.

Uz podršku “Arigatou International” imamo priliku obilježavati značajne datume zajedno s vjerskim vođama i zajednicama te zajedno raditi na izgradnji mira i poboljšanju života djece, uključujući Međunarodni dan mira, Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva i Svjetski dan molitve i akcije za djecu.

Kroz rad Vijeća mladih i aktivnosti GNRC-a, uključujući promociju Panamske deklaracije, radimo na promicanju dječjih prava, s naglaskom na to da svako dijete odrasta bez nasilja i siromaštva. Djeca su odraz naših postupaka i naša je dužnost kao ljudi vjere da se brinemo za njih, jer naša je budućnost u njihovim rukama.”