Socijalni dan

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina organizacija koja okuplja srednjoškolce širom BiH u jednu veliku porodicu te …