Dokumenti potrebni za upis

U skladu sa članom 80. stav (3) i stav (7) Zakona o srednjoj školi („Sl. novine Ze-do kantona“, broj
9/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK objavljuje

K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola
Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2020/2021. godini

I
Gimnazija „Visoko“ u Visokom u školskoj 2020/2021. godini upisuje 4 odjeljenja po 22 učenika, ukupno 88 učenika.

II
Konkurs za upis u I razred Gimnazije „Visoko“ u Visokom traje od 9. juna do 16. juna 2020. godine
od 9,00 do 13,00 sati.

III

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– Zahtjev za upis (poseban formular) – preuzima se u školi
– Izvod iz Matične knjige rođenih,
– Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
– Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
– Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

 

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničkodobojskog
kantona koje donosi Ministarstvo.

 


Tekst konkursa za upis u prvi (I) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini

Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE

Konkurs za upis u I razred školske 2020-2021. godine