Važniji ekološki datumi u godini:

Januar

-Dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, 26.1.

 

Februar

-Dan močvarnih staništa, 2.2.

 

Mart

-Dan voda, 21.3.

 

April

-Dan planete Zemlje, 22.4.

 

Maj

-Dan biološke raznolikosti, 22.5.

 

Juni

-Dan zaštite okoliša, 5.6.

 

Juli

-Dan stabla, 16.7.

 

August

-Dan mladih, 12.8.

 

Septembar

-Dan turizma, 27.9.

 

Oktobar

– Dan staništa, 5. i 6.10.

 

Novembar

-Dan nauke za mir i razvoj, 10.11.

 

Decembar

-Dan volontera, 5.12.