Gimnazija “Visoko” je nasljednik škola ovog tipa u Visokom: Franjevačke klasične gimnazije iz Drugog svjetskog rata i Gimnazije “Janko Balorda” koja je radila od 28. decembra 1945.godine u zgradi Franjevačke gimnazije.

16.11.1968. otvorena je zgrada u kojoj se i danas nalazi Gimnazija “Visoko”. Gimnazija 22.12.1982. prelazi u novu zgradu SŠC “Janko Balorda”, u kojoj je danas smještena MSŠ “Hazim Šabanović”. Gimnazija je imala prekid u radu u periodu 1984-1991. godina zbog primjene usmjerenog obrazovanja. Školske 1991/92. godine ponovo je krenula sa radom, a od 1995/96. godine sa radom počinje Visočka klasična gimnazija.

Visočka klasična gimnazija 9.9.1996. prelazi u adaptiranu zgradu nekadašnjeg SŠC “Janko Balorda”. Odlukom osnivača (Općine Visoko) od jula 1997. došlo je do povezivanja Visočke klasične gimnazije i Opće gimnazije, izdvajanjem iz Mješovite srednje škole “Hazim Šabanović”. Nastava se odvijala u dvije zgrade, u zgradi Gimnazije i u prizemlju MSŠ “Hazim Šabanović”. Od 1.9.1999. godine sva nastava se odvija u zgradi Gimnazije “VIsoko”. Gimnazija “Visoko” je do sada ispratila 55 generacija.