Šta možete očekivati od matematičko-informatičkog smjera?

Bilo koji smjer da izaberete na kraju ćete shvatiti da niste donijeli pogrešnu odluku, jer svaki smjer pruža znanje koje je potrebno jednom gimnazijalcu i neka vam ne bude problem ili briga što ste matematičko-informatički smjer, a u jednom trenutku ste odlučili studirati pravo ili jezik.
Trebate znati da će u nekim trenucima biti teško, ali upravo zbog toga vaša iznenadna želja za nekim fakultetom, koji nema veze sa matematikom ili informatikom, neće biti problem i nećete imati potrebe mijenjati svoj razred baš u trenutku kad ste se navikli jer ćete i tu naučiti sve što trebate znati i sutra ponosno studirati šta ste željeli.
Očekujte i teške pismene iz Fizike, komplikovane lekcije iz Matematike, ali očekujte i istinsku sreću i ponos kada vas za 10 godina pitaju za vašu srednju školu.

U matematičko-informatičkom smjeru imate 12 predmeta i to:

Matematika – 5 časova
Fizika- 3 časa
Bosanski jezik- 3 časa
Engleski jezik- 3 časa
Informatika- 2 časa
Njemački jezik- 2 časa
Demokratija- 2 časa
Psihologija- 2 časa
Sociologija- 2 časa
Tjelesni- 2 časa
Latinski jezik- 1 čas
Vjeronauka/Etika- 1 čas

Mnogi bivši pa i sadašnji učenici kažu da bi voljeli da imaju više časova Informatike i žele skrenuti pažnju na taj problem.
Novo izborno područje – informaciono komunikaciono – će zadovoljiti želje onih koji više vole informatiku, a matematičko ostaje za one kojima je matematika ljubav, smjer i pravac kojim se žele baviti.

U razgovoru sa učenicima koji su završili matematičko-informatički smjer Gimnazije “Visoko” saznala sam da su zadovoljni svojim izborom i da bi, ako bi birali, ponovo izabrali taj smjer. Danas su uspješni na fakultetima koje su upisali i zahvalni su profesorima za dobro znanje koje su ponijeli iz gimnazije.
Uostalom, svi naši takmičari – matematičari i fizičari – dolaze uoravo iz ovog smjera.
Vrijeme je takmičenja i priprema za više nivoe i mi im želimo mnogo sreće.

Kazaferović Ilma 3.a