Škola nosi naziv Gimnazija “Visoko”. Po tipu je svrstana u opće gimnazije za odgoj i obrazovanje učenika po općeobrazovnim programima. Plan i program Gimnazije ima općeobrazovni karakter koji treba da obezbjedi osnovu  za optimalan razvoj učenika uvažavajući individualne razlike kako bi svaki učenik mogao ispoljiti i razviti svoje sklonosti i sposobnosti, razviti kritičko mišljenje, usvojiti nove načine sticanja znanja i ovladavanja novim tehnikama za rad na najnovijim tehnikama i metodama rada u nastavi. Predmetno-planska struktura Gimnazije omogućuje učenicima individualno opredjeljenje područja izučavanja: jezičko, društveno, prirodno, matematičko-informatičko i pedagoško, kroz koja će usavršavati i sticati znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

U okviru svojih djelatnosti Gimnazija za cilj ima proširivanje postojećih i sticanje novih znanja, vještina i navika, iz različitih oblasti kulture, umjetnosti, tehnike, tehnologije i sporta, razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti učenika, osposobljavanje učenika da se služe jednim stranim jezikom i usvoje osnovna znanja drugog stranog jezika, latinskog jezika, a u jezičkom izbornom području i iz trećeg stranog jezika, razvijanje tjelesnih sposobnosti i usvajanje tehnika zdravog načina života i rada, osposobljavanje učenika za korištenje različitih izvora informacija, razvijanje kritičkog mišljenja i osjećaja odgovornosti, razvijanje ekološke kulture i opće kulture življenja, međusobnog uvažavanja i poštovanja te čuvanja materijalnih i kulturnih vrijednosti kulturno-historijskog naslijeđa.

Brojno stanje razreda, odjeljenja i učenika:

U školskoj 2016/2017. godini Gimnaziju “Visoko” pohađa 444 učenika, raspoređenih u 19 odjeljenja i to:

  •  9 odjeljenja (I i II razred) zajedničke osnove,
  •  2 odjeljenja -jezičko izborno područje,
  •  2 odjeljenja -društveno izborno područje,
  •  2 odjeljenja -prirodno izborno područje,
  •  2 odjeljenja -matematičko-informatičko izborno područje i
  •  2 odjeljenja -pedagoško izborno područje.

Srednja ocjena učenika Gimnazije “Visoko” u školskoj 2015/2016. godini je 4,08.