Vrijeme odluke: psihološko-pedagoško izborno područje?

„Odgoj je moćna stvar: imate mogućnost promijeniti svijet odgajajući zadovoljnog i samosvjesnog mladog čovjeka spremnog biti pošten i human prema sebi i drugima.“

Jedno od izbornih područja koje naša škola nudi jeste psihološko-pedagoško područje. Glavni predmeti u ovom području su: psihologija, pedagogija i didaktika sa metodikom. Razgovarali smo sa bivšim i sadašnjim učenicima ovog smjera kako biste saznali kakvo je to psihološko-pedagoško izborno područje i ko bi trebao upisati ovaj smjer.

Bivša učenica Gimnazije “Visoko” Amina Mihaljević za Novinarsku sekciju kaže:

“Studiram na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smjer Sigurnosni i mirovni studij. U Gimnaziji „Visoko“ sam bila učenica psihološko-pedagoškog izbornog područja. Ovaj smjer sam izabrala da shvatim samu sebe te da lakše shvatam ljude s kojima sam svakodnevno u kontaku. Prednosti su sticanje znanja općekorisnog za svakog pojedinca i pojedinku koji žele da rade s ljudima. Jedna od mana ovog smjera jeste što nema više praktičnog rada. Ovaj smjer treba da upišu svi oni koji se planiraju baviti humanističkim naukama, predavačkim profesijama te, općenito, radom s ljudima. Smjer koji sam završila nije direktno povezan sa mojim fakultetom, ali mi svakako pomaže prilikom lakšeg shvatanja problema oko sebe i ovaj smjer me naučio kako se nositi sa novim situacijama, kao i sa različitim karakterima ljudi.“

„Još od osnovne škole moj izbor za dalje školovanje je bila gimnazija, isključivo radi pedagoško-psihološkog smjera. Oduvijek sam se bazirala na djecu koja su zlostavljana ili zapostavavljena u bilo kojem smislu radi neke mentalne/fizičke teškoće. Također, mnogo sam istraživala i o pedagoškom pristupu profesora različitim učenicima u odnosu na njihove sposobnosti. Moja komunikativnost, sloboda razmišljanja i djelovanja je “isplivala” i dobila svoj smisao tek polaskom u pedagoško- psihološki smjer, odnosno na trećoj godini. Stoga, moj savjet jeste da ovaj smjer ne treba propustiti neko ko se zanima za rad u školi, vrtiću, ali i za pomoć djeci sa teškoćama u razvoju, u ponašanju i sl. Završetkom četrvte godine planiram upisati fakultet za Edukaciju i rehabilitaciju na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, a vjerujem da će mi dosadašnje stečeno znanje u ovom smjeru mnogo olakšati studije, obzirom da je usko vezan ovaj smjer sa mojim izborom fakulteta”, rekla je Melina Dragunić, učenica četvrtog razreda naše škole.

Vrijeme u kojem živimo danas je vrijeme promjena koje se itekako reflektiraju na čovjeka.
„Stalna na tom svijetu samo mijena jest“, kaže pjesnik Petar Preradović. Ovo je vrijeme kriza, kako ekonomskih, političkih tako i duhovnih kriza, stoga je neophodono poznavanje nauka koje ovaj smjer nudi kako biste prvenstveno shvatili sebe i pomogli sebi pa tek onda drugim ljudima. Pored toga, u današnjem vremenu znati kako odgojiti dijete i shvatati njegove potrebe, misli i razvijati njegove talente je od krucijalne važnosti ukoliko želimo da zdrave i razumne jedinke preuzmu budućnost.

“Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati (…) ni suca ni vojnika, nego čovjeka!” (Konfunčije)

Lamija Hašimović 2.c