U našoj školi djeluje više sekcija (novinarka, dramska, informatička, ekološka, hemijska, sekcije fizike, matematike, kurs islama, likovna, historijska…).

SEKCIJE (raspored nekih od sekcija):

  • Fizika – svake subote u 9:30
  • Hemija – svake subote u 9:00
  • Matematika – svakog ponedjeljka u 12:55
  • Informatika – svake subote u 10:00
  • Kurs islama – svake subote u 8:00

[gm album=34 module=phantom]