SEKCIJE u školskoj 2015-2016. godini

KULTURNO – UMJETNIČKE     AKTIVNOSTI

Recitatorska

Dramska

Novinarska

Horska

Likovna

Sekcija stranih jezika

 

ZNANSTVENO – TEHNIČKE i NASTAVNE     AKTIVNOSTI

Informatička

Matematička

Sekcija fizičara

Sekcija hemičara

Historijska

 

SPORTSKE

Odbojka

Košarka

 

OSTALE

Ekologija

CIVITAS

Debatni klub

Geografska

Sekcija Islamske vjeronauke

Psihološka

Pedagoška