Spisak uposlenika Gimnazije „Visoko“ u Visokom

Direktor: Samir Purišević

Pomoćnik direktora: Mirzet Hindija

Bibliotekar: Nezira Lopo

        Silajdžić Džemail

Hrnjić Amra

Pedagog: Sanita Nukić

Sekretarica: Kilalić Selma

Administrativni radnik: Marković Anđa

 

 

Profesori

Prezime i ime Predmet koji predaje
Skopljak Alma Bosanski jezik i književnost
Šahinović Razija Bosanski jezik i književnost
Zilić Halida Bosanski jezik i književnost
Smailbegović Alma Bosanski jezik i književnost
Pašić-Alijagić Nasiha Engleski jezik
Lepić Edin Engleski jezik
Mateša-Bukva Mirela Engleski jezik
Salčinović-Greda Saida Njemački jezik
Omerbegović Fahira Njemački jezik
Erkočević Adisa Francuski jezik
Omerbegović Amila Italijanski jezik
Bolić Senaid Latinski jezik
Alihodžić Hatidža Turski jezik
Muslija Lejla Historija
Hindija Mirzet Geografija
Turković Nasveta Filozofija i logika, Sociologija
Čehajić Mediha Demokratija i ljudska prava, Etika
Suljić Ismet Sociologija, Etika, Kultura religija
Aličković-Omanović Meliha Vjeronauka
Stanković Marjana Psihologija
Bulut-Huseljić Mirsada Pedagogija, Didaktika/Metodika
Šečerović Nađa Matematika
Sirćo Rasema Matematika
Mimić Edina Matematika
Musić Rabija Matematika
Baždalić Tarik Informatika, stručni predmeti inf.-kom. područja
Bašić Emin Informatika, stručni predmeti inf.-kom. područja
Dedić Džemal Fizika
Alihodžić Muvedeta Fizika
Muhamedagić Mulija Biologija
Hrnjić Amra Hemija
Silajdžić Džemail Likovna kultura
Dokara Amar Muzička kultura
Očuz Sejid Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vračo Emir Tjelesni i zdravstveni odgoj

Domar: Husić Meho

Ložač: Trako Midhat

Zaposlenici na održavanju čistoće:

Šahmić Džemila
Džafić Senida
Sudžuka Šemsudin
Čilaš Sabina